Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Tłumaczenia pisemne przysięgłe to tłumaczenia sporządzone na papierze, uwierzytelniane pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Realizowane są przez tłumaczy wpisanych do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Tłumaczenia przysięgłe wymagają wszystkie dokumenty posiadające moc prawną. Na stronach tłumaczenia przysięgłego znajduje się stempel z imieniem i nazwiskiem tłumacza, docelowy język tłumaczenia oraz pozycja tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych.
Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków. Rozliczanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych następuje po tłumaczeniu, a wycena dla klienta sporządzana jest jedynie szacunkowo. Szczegóły dotyczące usług translatorskich na tłumaczenia pisemne przysięgłe znajdują się w cenniku biura tłumaczeń Chełm, INTEGRE Sylwia Sroka.

Jakie tłumaczenia przysięgłe wykonujemy?

Biuro tłumaczeń Chełm, INTEGRE Sylwia Sroka najczęściej przysięgle tłumaczy dokumenty:

  • firmowe – NIP, REGON, KRS, umowy,dokumenty ZUS, US raporty finansowe
  • prawne – protokoły, pozwy, orzeczenia, wyroki i pisma procesowe, akty notarialne
  • cywilne – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dowody osobiste, paszporty, świadectwa szkolne, dyplomy
  • rejestracyjne – umowa kupna i sprzedaży, dokumenty konieczne do rejestracji samochodu
  • W innych sytuacjach, gdy przetłumaczony dokument nie będzie przedłożony do instytucji państwowej, nie ma potrzeby korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego. W celu realizacji takiego zlecenia wystarczy wówczas tłumacz zwykły, który przetłumaczy dla nas tekst z należytą starannością. Dlatego też, tylko biuro tłumaczeń Chełm, INTEGRE Sylwia Sroka doradzi naszym klientom czy tłumaczenie dokumentów należy wykonać przez tłumacza przysięgłego czy wystarczy tłumaczenie zwykłe.


Sprawdź też tłumaczenia pisemne zwykłe