8 września 2016

Usługa DTP

printing-plate-1030849_640
Czym jest usługa DTP?
Zdarzają się sytuacje, w których plik źródłowy jest w formacie nieedytowalnym. Usługa DTP jest wyciągnięciem tekstu z pliku, którego układ graficzny nie jest edytowalny (np. pliki PDF, JPG, skany.).
Czym jest zatem usługa DTP? To komputerowe przygotowanie przesłanego do nas materiału, którego późniejszym przeznaczeniem jest publikacja. Do wykonania usługi DTP niezbędne są specjalistyczne programy graficzne, jak również szeroka wiedza operatorów z zakresu obróbki graficznej. W przypadku skorzystania z usługi DTP grafika poddawana jest obróbce, a tekst korekcie językowej.

Wybierając INTEGRE, decydujecie się Państwo na profesjonalną usługę DTP, wykonywaną przez naszych najlepszych operatorów. Stawiamy na jakość oraz komunikację, dzięki czemu możemy zapewnić poprawność oraz spójność pliku. Przekształcimy przesłane do nas pliki źródłowe na wersje obcojęzyczne z zachowaniem oryginalnego formatu. Przed przekazaniem pliku docelowego naszym klientom, poddajemy go ostatecznej kontroli jakości. Dzięki temu gwarantujemy najwyższą jakość usługi DTP oraz niwelujemy możliwość wystąpienia błędu na pliku docelowym.

Bezpłatna usługa DTP

W zależności od stopnia zaawansowania DTP, taka usługa może być płatna lub bezpłatna. O tym fakcie poinformujemy Państwa podczas przygotowywania wyceny. Jednakże, podstawowa obróbka DTP jest wliczona w koszt zlecenia. Podstawową usługą DTP jest konwersja z niestandardowych formatów do formatów edytowalnych, która pozwoli na przygotowanie pliku do tłumaczenia. W podstawowej usłudze zawiera się również generowanie plików docelowych do formatów PDF. W zależności od potrzeb oraz rodzaju pliku źródłowego, możliwa jest również modyfikacja grafik. Wszystkie pliki przygotowujemy do tłumaczenia w programach Microsoft Office lub SDL Trados Studio. Następnie, dokument składany jest w taki sposób, aby był jak najbardziej zbliżony do pliku źródłowego.