8 września 2016

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

– to tłumaczenia, które ze względu na swoje przeznaczenie nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe dotyczą np. listów motywacyjnych, publikacji naukowych, tekstów technicznych czy specjalistycznych. Wszystkie tłumaczenia standardowo podlegają wewnętrznej kontroli. Ponadto oferujemy usługi dodatkowej weryfikacji językowej i merytorycznej, a także zachowujemy układ graficzny oryginalnego tekstu.
Zgodnie z zasadami naszego biura 1 strona standardowa liczy 1800 znaków ze spacjami. Jesteśmy specjalistami w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych.

Sprawdź też tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Są to tłumaczenia sporządzone na papierze, uwierzytelniane pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Realizowane są przez tłumaczy wpisanych do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, posiadających odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty posiadające moc prawną.

Biuro tłumaczeń Chełm – INTEGRE Sylwia Sroka najczęściej przysięgle tłumaczy dokumenty:

 • firmowe – NIP, REGON, KRS, ZUS, bilanse, umowy, raporty finansowe
 • prawne – protokoły, pozwy, orzeczenia, wyroki i pisma procesowe, akty notarialne
 • cywilne – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dowody osobiste,prawo jazdy, paszporty, świadectwa szkolne, dyplomy
 • rejestracyjne – umowa kupna i sprzedaży, dokumenty konieczne do rejestracji samochodu

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Są to tłumaczenia, które ze względu na swoją formę i przeznaczenie nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Podczas tłumaczenia pisemnego zwykłego, nasi specjaliści biorą przede wszystkim pod uwagę kontekst kulturowy. Dlatego też, biuro tłumaczeń INTEGRE Sylwia Sroka gwarantuje najlepszą jakość przekładu, oferując przy tym tłumaczenia wszystkich języków europejskich oraz poza europejskich!
Tłumaczenia pisemne zwykłe sporządzane i dostarczane są Klientowi w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Wykonywane są z reguły na potrzeby własne lub użytek firmy.

 • technika – instrukcje obsługi maszyn, opisy i specyfikacje techniczne, dokumentacje patentowe, normy
 • finanse – sprawozdania i analizy finansowe, bilanse spółek, faktury, raporty, korespondencja handlowa, audyty, deklaracje podatkowe
 • prawo – umowy, statuty i regulaminy, pełnomocnictwa, dokumentacja spółek, akty prawne, wyroki sądowe, kontrakty
 • marketing – oferty, prezentacje, teksty reklamowe, strony www, strategie marketingowe
 • medycyna – wyniki badań, opinie lekarskie, karty leczenia, artykuły medyczne, zaświadczenia lekarskie
 • kosmetologia – etykiety, katalogi, specyfikacje produktów
 • turystyka – przewodniki, oferty biur podróży