concept-18290_640WERYFIKACJA

Każdy tekst tłumaczony w biurze tłumaczeń INTEGRE podlega weryfikacji standardowej, która wliczona jest w cenę tłumaczenia. Nikt nie jest nieomylny, zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu, czasem jest to przypadek, niekiedy presja czasu. Ten rodzaj usługi językowej ma za zadanie zredukować to ryzyko do absolutnego minimum, sprawiając, że jakość tłumaczeń jest zawsze na najwyższym poziomie. Dlatego, żeby teksty naszych klientów spełniały wszystkie ustalone wymagania proponujemy dodatkowe usługi weryfikacji. Wszystkie nasze działania służą możliwie najlepszemu dopracowaniu tekstu. Weryfikacja polega więc na sprawdzeniu przez weryfikatora (niezależnego tłumacza) zgodności tekstu tłumaczenia z tekstem źródłowym. Rodzaj takiej usługi językowej przebiega w dwóch etapach. Przed przystąpieniem do wykonania weryfikacji, nasi specjaliście dokładnie analizują przesłany przez Klienta tekst. W zależności od stopnia trudności, nasi weryfikatorzy lub redaktorzy konsultują terminologię z innymi tłumaczami, będącymi specjalistami w konkretnej dziedzinie. W rezultacie, weryfikacja wykonywana w biurze tłumaczeń INTEGRE jest podzielona na dwie części:

  • Weryfikacja merytoryczna – wyszukanie i usunięcie błędów dotyczących zmiany treści, nieprzetłumaczonych zdań, liczb, nazwisk. Ten rodzaj usługi językowej ma również na celu eliminację ewentualnych niezgodności z oryginałem lub błędów związanych z doborem nieodpowiedniej terminologii.
  • Weryfikacja językowa – poprawa błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Ten rodzaj weryfikacji polega na skrupulatnej analizy tekstu przez tłumacza specjalistę, który posiada szeroką wiedzę z danej dziedziny. Weryfikacja językowa sprowadza do minimum ryzyko wystąpienia jakichkolwiek niezgodności.

Weryfikacja – dlaczego INTEGRE?

Każda oferta weryfikacji lub korekty przygotowywana jest według potrzeb Klienta. Standardowy koszt to 50% stawki tłumaczeniowej, jednak ostateczna decyzja dotycząca cena zależy od przesłanego tekstu. Cena ta zależy od jakości dostarczonego materiału, a koszt określany jest po konsultacji z weryfikatorem, korektorem lub redaktorem. Biuro tłumaczeń INTEGRE stawia na najwyższą jakość weryfikacji. Zalecamy taką usługę w przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji, materiałów marketingowych lub artykułów reklamowych. Dotyczy to również weryfikacji ulotek lub broszur przeznaczonych do późniejszego druku. Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej usługi weryfikacji językowej oraz merytorycznej, która wyeliminuje wszelkie błędy związane z nazewnictwem, czy też terminologią.